Velkommen til Riisby Behandlingssenter!

Beliggenhet og lokaliteter Riisby Nordre ligger ved Dokka i Nordre Land kommune og har 26 langtidsplasser. Her er administrasjonen lokalisert. Det er egen boavdeling for kvinner (enerom, deler bad med 1 medpasient) og egen boavdeling for menn (enerom med eget bad). Nordre har 2 treningsleiligheter.

Riisby Søndre ligger i Søndre Land kommune, 18 km fra Riisby Nordre, mellom Dokka og Gjøvik, og har 22 korttidsplasser. Ca. halvparten her er innlagt som par. Av de øvrige er det omtrent lik fordeling mellom kvinner og menn. Alle har enerom, men deler bad med 1 medpasient. Søndre har 4 treningsleiligheter. Denne avdelingen har vært en del av Riisby Behandlingssenter siden 1996.

Det er store fellesrom ved begge avdelinger, både oppholdrom og aktivitetsrom. Ved begge avdelinger er det arbeidsstuer, trimrom og datarom. På Søndre er det snekkerverksted og atelier for maling. Pasienter ved begge avdelinger kan benytte disse lokalene. Beliggenheten for begge avdelinger gir gode muligheter for uteaktiviteter og turgåing.

 

De som er i behandling

Riisby Behandlingssenter har avtale med Helse Sør-Øst om 48 behandlingsplasser, derav 26 langtidsplasser (inntil 12 mnd) og 22 korttidsplasser (inntil 6 mnd).

De fleste som innlegges har hatt problemer med avhengighet lenge. En stor del har vært  behandling før, men det har vist seg at kortere opphold eller poliklinikk ikke har vært tilstrekkelig for å få kontroll over problemet.

Mange av pasientene ved Riisby har tidligere hatt behandling i det psykiske helsevern, både poliklinisk og ved innleggelse i psykiatrisk institusjon.

De fleste pasientene er alkoholavhengige og blandingsmisbrukere. Innsøkning av medikamentavhengige har økt de siste årene. I mange år har et mindre antall stoffavhengige vært i behandling ved Riisby. De siste årene har andelen stoffavhengige økt markert. Riisby har også tatt imot LAR-pasienter, etter ønske fra Helse Sør-Øst. Mange av de stoffavhengige, særlig de unge, har hatt større vanskeligheter enn våre øvrige pasienter med å finne seg til rette i behandlingsopplegget ved Riisby.

De som kommer til behandling ved Riisby Behandlingssenter er personer som i stor grad lever i aktiv rus. Før de kan innlegges i institusjon må mange inn til avrusning.

Riisby Behandlingssenter har mange års omfattende erfaring med innleggelser etter Straffegjennomføringsloven §12. Vi har gjennom årene også hatt en god del innleggelser etter Lov om sosiale tjenester §6.2 og 6.2a, og har stort sett gode erfaringer med tvangsinnleggelser.
Riisby Behandlingssenter har i flere år hatt fullt belegg nærmest hele tiden. De siste årene har det vært mange måneders ventetid for å få plass.

Riisby Behandlingssenter har mange års omfattende erfaring med innleggelser etter Straffegjennomføringsloven §12. Vi har gjennom årene også hatt en god del innleggelser etter Lov om sosiale tjenester §6.2 og 6.2a, og har stort sett gode erfaringer med tvangsinnleggelser.

Riisby Behandlingssenter har i flere år hatt fullt belegg nærmest hele tiden. De siste årene har det vært mange måneders ventetid for å få plass.

For mer informasjon se vår hjemmeside: www.riisby.org

 

TV 2 Torget-referanse: 100230161
Oppdatert : 30.11.2012

Kontakt

Telefon 61 11 28 00
Epost Send epost
Nettside Klikk her

Sted

Adresse Nordsinni 356
2870 DOKKA
Kommune Nordre Land
Fylke Oppland
Land Norge