Betingelser for annonsering

Regler for annonsering

TV 2 Torget er en markedsplass for kjøp, salg og leie av produkter og tjenester. Vi skal ha et innhold som er kvalitetsmessig godt, med relevante og attraktive produkter og tjenester, og som ikke virker støtende på publikum.

TV 2 Torget forbeholder seg retten til å bryte annonseringen uten varsel, og ta bort eller flytte inntastet tekst. TV 2 Torget påtar seg ikke ansvaret for skade, tap eller konflikter forårsaket av linjebrudd, feil og/eller mangler i annonser.

Alle annonser skal beskrive ett eller flere produkter eller tjenester man ønsker å selge, kjøpe eller leie.

Alle annonser må inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av produktet/tjenesten, kontaktinformasjon og postadresse. Annonser som inneholder bilder gir best effekt.

Følgende annonser publiseres ikke:

  • Annonser som strider mot gjeldende norske lover og regler.
  • Annonser som kan oppfattes som støtende for publikum.
  • Kontaktannonser. Derunder også datakontakter.
  • Annonser som inneholder politiske eller religiøse ytringer.
  • Annonser for ulovlige artikler og tjenester.
  • Annonser med vold, pornografisk innhold eller annonser som formidler slikt.

I annonser for dataprogram, TV-spill, film og musikk, må det klart fremgå at det ikke dreier seg om ulovlige kopier.

Kort til paraboldekodere kan kun selges av autoriserte forhandlere. Kort skal spesifiseres.

Personer under 18 år har ikke anledning til å annonsere.

Lykke til med din annonsering!